Wednesday, July 11, 2018

क्षणिका - अर्धसत्यअसत्यापासून दूर 
सत्यापासून हि दूर
स्वार्थ सिध्द करणारे 
आप मतलबी अर्धसत्य.

No comments:

Post a Comment