Friday, October 19, 2012

गीत मिलनाचे , धरती समुद्राचेग्रीष्माच्या उन्हात,
धरती होरपळी.
विरहाच्या अग्नीत
समुद्र पेटला.

विरही उसांसे,
आकाशी भिडलें.
एकत्र होऊनी,
मेघरूप झाले.

श्रावणी धारांत,
धरती भिजली.
प्रणय गीत ते,
नभी गुंजले.

हिरव्या शालूत,
धरती लाजली.
कुणास पाहून ती
गालात हसली.

गुपित गोड त्यांचे,
कुणा ना कळले.
कवी मनाने,
हृदयी जाणले. 


Tuesday, October 9, 2012

कोळसा


(१)

गरीबांचे घर

पेटवितो कोळसा.

दलालांचे घर
'उजळीतो' कोळसा.

(२)

कोळसा काळा

लक्ष्मी काळी.

अवसेच्या राती
दिवाळी दिवाळी.

Thursday, October 4, 2012

लेखणी


लेखणी हातात  घेण सोप आहे, पण कुठल्या मार्गाचा अवलंबन करायचे हा मोठा प्रश्न आहे. कुठल्या रस्त्यावर जायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे.
   
(१) 

सत्याच्या आगीत, होरपळली लेखणी.
आली नशीबी, वणवण हरिश्चंद्राची.

(२) 

अंधाऱ्या राती, गायली लेखणी
सोन्याच्या दारी, नाचली लेखणी.
  
(३)

कान केले बंद, झाकले डोळे हातानी.  

तोंडाला कुलूप लाऊनि, झाली मुकी लेखणी.