Thursday, September 29, 2011

वसुधैव कुटुम्बकम ???


देशाचे पेय, पेप्सीकोला.
देशाचे जेवण, पित्जा-बर्गर.
 
देशात शिक्षण, आंग्ल भाषा.
देशाची बैंक, स्विस बैंक.
 
प्रेमाचा दिवस, वेलेंटाईन डे.
देशाची नेता, विदेशी मूळ.
 
स्वदेशी भारत, ग्लोबल इण्डिया.
यालाच म्हणतात, वसुधैव कुटुम्बकम.

Wednesday, September 28, 2011

'टायपिस्ट' बायकोचा


(सौ.ची रेसिपीज टाईप करताना सुचलेली वात्रटिका, तशी ती माझ्या कविता कधीच वाचत नाही (माझे सौभाग्य), पण तिने ही वात्रटिका वाचली तर काय होईल...) 


संसाराच्या गाडीची

चाके दोन्ही आम्ही.
एकानी उचलली लेखणी
दुसरा का राहणार मागुती.

एके दिवशी वदली
कवितेच्या नावानी
रात्रीच्या एकांती
काय बघता तुम्ही
ठावे आहे समदी.

आता रंभा-उर्वशी सोडूनी
लागा बायकोच्या नादी.
वर्षांपासुनी भरते मी
तुमच्या पोटाचा गड्डा.

जिभेचा स्वादाला
थोडे तरी जगा.
बाण जिव्हारी लागला.'
बायकोच्या 'खाद्ययात्रेसाठी'
बनलो गुपचूप 'गिनीपिग'
नित-नवीन रेसिपीज
पचवू मी लागलो.
कारल्याचे सूप ही
आनंदाने गिळू लागलो.
कल्पनेची कविता
विसरुनी मी गेलो.
बायकोसाठी आता
टायपिस्ट मी झालो.

Tuesday, September 13, 2011

समुद्राचे काळीज/ समुद्र आणि धरतीची अनोखी प्रेम कहानी


सृष्टीकर्त्याने पृथ्वीवर प्रथम समुद्र आणि धरतीची निर्मिती केली. पृथ्वीवर चैतन्य रहाव म्हणून त्यांचा हृदयात प्रेम आणि काम भावना ही निर्माण केली. हीच प्रेम आणि काम भावना आजही पृथ्वीवरील  समस्त चराचरात भरलेली आहे. अनादी काळापासून समुद्र आणि धरती एकत्र चालत आले आहे. साहजिकच आहे एकत्र चालणार्या दोन जीवांमध्ये प्रेम भावनेने एकत्र येणारच.पण त्यांचे मीलन म्हणजे पृथ्वीवर प्रलय.म्हणून सृष्टीकर्त्याने समुद्राकडून वचन घेतले- युगांत पर्यंत दूर राहणे. प्रेम आणि कामभावने अभावी पृथ्वीवर जीवन निर्मिती ही  अशक्य होती. पण जिथे प्रेम आहे तिथे मार्ग ही आहे.

वसंतात धरती फुलांनी शृंगार करते वातावरणात  कामगंध दरवळू लागतो. समुद्राच्या हृदयात ही काम भावना जागृत होते. तो मीलना साठी उत्सुक होतो. पण सृष्टीकार्त्याला दिलेले वचन आठवून तो विवश होतो.  विरहाग्नीत  जळण्याशिवाय दुसरा पर्यायच त्यापाशी नाही.  तीच दशा धरतीची ही होते.  ग्रीष्माच्या तापामुळे  प्रेमाच्या (पाण्याच्या) अभावी पृथ्वीवरील जीवसृष्टीत ही हाहाकार माजतो. समस्त जीवसृष्टी आकाशाकडे टकलावून मेघांची  वाट बघू लागते.  प्राण्यांची ही दशा धरतीला बघवत नाही. ती समुद्राकडे  याचना  करते- माझ्यासाठी नव्हे पण माझ्या हृदयावर बागडणार्या या जीवांवर तरी दया करा. काहीतरी मार्ग काढा! 

विरहाग्नीत जळणाऱ्या धरतीची ही दशा समुद्राला बघवत नाही.
अखेर त्याला मार्ग सापडतो. समुद्राचे काळीज  वितळते  व नभात शिरून तो मेघांचे स्वरूप धारण करतो. वर्षा ऋतुत हे मेघ धरतीवर प्रेमाच्या वर्षाव करतात.  धरतीवरील समस्त प्राणी  या प्रेमवर्षावात चिंब भिजतात व सर्वत्र नवचैतन्य बहरते. 

समुद्र आणि धरतीचे असे अद्भुत मीलन पाहून  कवींनी  मेघ आणि धरतीच्या प्रेमावर  लांखो कविता  रचल्या असतील पण त्यांना काय माहित मेघांमध्ये असते समुद्राचे काळीज.