Tuesday, December 11, 2012

दोन क्षणिका - श्रोता आणि कवी, चोर आणि कवी


 श्रोता आणि कवी

त्याने माझ्या कविता आनंदाने ऐकली
वेळोवेळी दाद दिली अगदी मनाजोगती.
मला वाटले आहे तो ‘रसिक’ मोठा
नंतर कळले, तो होता ठार ‘बहिरा’.

खरं कळल्या वर, कवीचे काय झाले असेल.

चोर आणि कवी

मागे होता पोलीस
पुढे होता कवी.
चोराने स्वीकारली
आनंदाने कोठडी.

काय करणार बेचारा, कविता ऐकण्या पेक्षा जेल केंव्हाही बरी.