Tuesday, February 11, 2014

ऐसेच जीवन जगतेराख नदीत अर्पिली
वाहत शेतात गेली
तेथे बीज अंकुरले
ऐसेच जीवन जगते.


रेशमी कोशात शोधले
मधाचे मोहोळ त्याने
श्वास त्याचा कोंडला
गुदमरून जीव गेला.Friday, February 7, 2014

काही व्हेलेंटाईनी चारोळ्या

(१)

कट्यावरच्या मुलांसाठी (कालेज तरुणासाठी) धोक्याची सूचना - पाहून कुणी हसली तर दोस्ती दुष्मनीत बदलण्याची शक्यता.

तिरछी नजर फेकुनी
ती मंदमंद हासली
जन्माची दोस्ती आमुची
तत्क्षणी खलास झाली.

(२)

माझ्या बरोबर कित्येकदा असेच घडले आहे. गेले ते दिन गेले ...

मी तिला गुलाब दिले
तिने काटे परत केले
तिच्या डोळ्यांत हंसू
माझ्या डोळ्यांत आंसू.

(३)

एकांती भेटण्यापूर्वी विचार करा, जमाना खराब आला आहे.

व्हेलेंटाईन दिनी
ती एकांती भेटली
रात्री आनंदी झोपलो
सकाळी कस्टडीत उठलो.

(४)

प्रेमाची फलश्रुती बहुतेक अशीच असते...

आधी प्रेम केले
नंतर लग्न केले
आयुष्याचे असे
पूर्ण वाटोळे केले.