Friday, January 4, 2019

पूर्वी आणि आता


फाटके कपडे 
दारिद्र्य  लक्षणे.
फाटके कपडे 
डिजाइनर कपडे. 


दोनवेळच्या भुकेसाठी
वणवण भिकारणीची 
तरही राहायची नेहमी
पोटाची खळकी उपाशी. 

सल्ला दिक्षितांचा  
जेवण दोन वेळचे 
पोटाचा खळकी साठी 
पैका मोजते रमणी.
 


No comments:

Post a Comment