Thursday, January 24, 2019

क्षणिका : अभयारण्य


कार्बेट मध्ये फिरून आल्यानंतर मला जे जाणवले 

  मोठ्या पिंजर्यात
 बंदी जनावरे
साधन मनोरंजनाचे.

No comments:

Post a Comment