Tuesday, April 16, 2019

सरडा : काही क्षणिकाईमान विकत घ्यायला 
बाजारात गेलो.
 मोल घेऊनी  सरड्याला 
घरी परतलो.

सरड्याचे चिन्ह 
नेत्याला मिळाले 
निवडणूक जिंकण्याची 
ग्यारंटी मिळाली.
  
रंगांची शर्यत 
सरडाच  जिंकला 
इंद्रधनू हरला 
आभाळात लपला.


No comments:

Post a Comment