Monday, April 22, 2019

सावलीदिवसा उजेडा सावली दिसते. काळी-काळी कुट्ट जणू कृष्णकृत्यांचा खुलासच करते. रात्री सावली दिसत नाही. साहजिकच आहे, काळे कृत्य रात्रीच्या अंधारात होतात. 

रात्र अंधारी
गुप्त सावली 
मानवी वेशात
नाचती हडळे.

सूर्याच्या उजेडात 
सावली दिसली
कृष्णकृत्य सारे
जगाला दिसले. 
 
 
No comments:

Post a Comment