Friday, January 12, 2018

प्रदूषण (९)- कैन्सर ट्रेन
शेतात टाकले 
विषाक्त रसायने 
तिकीट कैंसर ट्रेनचे 
एडवान्स काढले. 


टीप:रोज बठिंडा पंजाब  येथून एक ट्रेन बीकानेर, राजस्थानला  जाते.  त्या ट्रेनचे नावच लोकांनी कैंसर ट्रेन ठेवले आहे. या ट्रेन मध्ये  कैंसरग्रस्त शेतकरीच असतात.बीकानेर येथे कैंसरचे मोठे  हॉस्पिटल आहे. आता बठिंडायेथे हि कैंसर हॉस्पिटल निर्माणाधीन आहे.

No comments:

Post a Comment